Què és la informàtica?

Em vaig trobar un article d’en Giacomo Tesio, membre del Partit Pirata italià, desenvolupador de programari, on fa unes reflexions profundes sobre el que és i el que representa i representarà la informàtica en un sentit ample.

El va escriure en anglès i he trobat convenient traduir-lo per tal que arribi a la gent a qui li costi llegir l’anglès, perquè em sembla ha de ser interessant per la gent que no entengui què és la informàtica però vulgui saber d’on ve i cap a on pot anar.

La traducció està publicada al meu blog: https://rcarreras.caliu.cat/que-es-la-informatica/