Programa de MS per a noves empreses

Al Regne Unit, Microsoft ha engegat un programa d’ajut a les empreses que comencen (start-ups).

Segurament és que jo sóc molt escèptic a aquestes alçades, però és que la tecnologia que diuen que comparteixen és ni més ni menys que l’Outlook!

One company that has been involved with Microsoft on this project is Xobni, which is an Outlook add-in that organises searches.

“Microsoft is a lifeline when we find a bug in Outlook…we have quick access to the team at Microsoft that has the answers,” said Xobni’s Matt Brezina.

Impressionant! Amb programari lliure això no seria notícia. I les respostes de les que parla són la solució per a l’errada? O que ja sabien que no anava bé?

“Microsoft has easily saved us $10,000 (£6,200) in software costs through this program.”

The timing of the project could not be more apt in the midst of an economic downturn, but Mr Lewin said that was just coincidence.

“Our goal was always to launch this off the back of our Developers Conference held last week but regardless of the time, entrepreneurs are not dissuaded by poor economic times.

“Great economic companies get started in a downturn. It is timely to make an offer like this is a moment in time when for many companies these costs could be an inhibitor,” said Mr Lewin.

Microsoft said it was unable to put a value on the cost of giving these services away because each start up will be so different.

When the start up leaves the programme, either by staying in business for three years, being acquired or surpassing the revenue limit, they will owe Microsoft a $100 (£62) fee and then transition to the normal licensing fees for the software they continue to use.

Em sona de molt, és el que abans feien permetent la còpia de programes i perseguint-la quan el volum de possibles guanys era prou important. Ara es fa sobre segur, regales el programari durant tres anys, sense cap cost per a MS, i quan els tens ben enganxats, les tarifes normals de llicències. Ja m’ho deien de petit, que les primeres drogues sempre són gratis.

Per cert, que la notícia -no se salva ni la BBC- no és més que una nota de premsa acrítica i sense investigació, periodisme total. En cap moment no parlen de cap tecnologia innovadora, ni expliquen quins programes són els que regalen. Windows i Office?